Veldhuis en Kemper Talent lyrics – songtekst / songtext / lyric musiclinks.nl

Veldhuis en Kemper
Talent
Zij is niet echt genuanceerdZij heeft niet gestudeerdZe is niet links of rechts geori┼ŻnteerdNiet breed geinteresseerd

Zegt woorden vaak verkeerd

In wezen is ze nou niet echtdenkt niet na met wat ze zegtze is niet iemand die de grens verlegdaan veel principes hecht

en ze spelt ook ronduit slecht

maar zij heeft het talentom te lachenom dingen die een ander niet eens zietzij heeft het talent zich te verbazenom dingen die gewoon zijn en toch nietzij heeft het talent om zich te laten gaanzonder daar ooit, zelden of nooit

Zij kleedt zich zelden naar de trendis met cultuur nog onbekendmet haar postuur niet echt verwendzij heeft nooit een leuke ventmaar als je haar goed kent

zij heeft het talentom te huilenom dingen die te klein zijn voor verdrietzij heeft het talentom te beschermenwaar niemand iets van waarde nog in ziet zij is zo’n vrouw waar een man van zegtwas mijn vriendin maar lieveling