De Kast Impulsief songtekst

je hoeft geen indruk op mij te makenzoals je bent zo is het goeduit hetzelfde hout gesnedendoor dezelfde droom gevoedik hoef van jou geen dure verhalengeen cliche is aan mij besteedjij bent voor mij geschapenjij verzacht het grootste leedgeef je aan mij, laat het vuur in je branden we zien wel waar we belanden als we verdwijnen in de nacht geef je aan mij, gun me je diepste geheimen ik geef je de mijne impulsief en onverwacht in deze nacht zijn we met z’n tweeĊngeen pionnen in het grote geheelwe kunnen doen wat we willenwe zijn onvindbaar voor iedereengeef je aan mij, laat het vuur in je branden we zien wel waar we belanden als we verdwijnen in de nacht geef je aan mij, gun me je diepste geheimen ik geef je de mijne impulsief en onverwacht teveel uren gaan verlorenhet moment wordt uitgesteldwe willen steeds verwoordenwat met stilte wordt verteldje hoeft geen indruk op mij te makenzoals je bent zo is het goeduit hetzelfde hout gesnedendoor dezelfde droom gevoedgeef je aan mij, gun me je diepste geheimen ik geef je de mijne impulsief en onverwacht geef je aan mij, laat het vuur in je branden we zien wel waar we belanden

als we verdwijnen in de nacht