De Dijk Vroeger laat songtekst

zijn de tijden andersof is het anders in mijn hoofdmisschien nooit goed gekekenmisschien te licht geloofden is het altijd zo geweestmisschien is dit zoals het gaathet wordt steeds sneller donkerhet wordt steeds vroeger laathet zal weer wennen wordenmaar zelfs dat wennen wentweer wordt alles andersals jij er niet meer bentshit dat je nu al weg moetnet nu het lekker gaathet wordt steeds sneller donkerhet wordt steeds vroeger laathoe graag je ook zou willenje doet er niks meer aande dingen die gebeurengaan zo als ze gaanmaar groots die paar momentenwaar het allemaal om gaathet wordt steeds sneller donkerhet wordt steeds vroeger laatgeloof niet in een hemelgeloof niet in een helje wordt geboren en gaat dooden dat was het weler is alleen het levenhet leven dat je maakthet wordt steeds sneller donker

het wordt steeds vroeger laat